Zarząd:

 Prezes Zarządu – Joanna Kasprzak- Perka


Członek Zarządu- Wiceprezes Zarządu - Tomasz Kucharski

 
Rada Nadzorcza:

 Przewodniczący Rady Nadzorczej - Wojciech Woropaj

Członek Rady Nadzorczej - Renata Rój

Członek Rady Nadzorczej - Maciej Maciejewski
Członek Rady Nadzorczej-Aleksander Ryński


Prokurent:

Katarzyna Chojnacka - Niklas