Zarząd:

 Prezes Zarządu – Joanna Kasprzak- Perka

Wiceprezes Zarządu- Łukasz Marcinkiewicz

 
Rada Nadzorcza:

 Przewodniczący Rady Nadzorczej - Wojciech Woropaj

Członek Rady Nadzorczej - Renata Rój

Członek Rady Nadzorczej - Maciej Maciejewski
Członek Rady Nadzorczej-Aleksander Ryński


 
Prokurent:

 Katarzyna Chojnacka - Niklas