Zarząd:

Prezes ZarząduJoanna Kasprzak- Perka

Członek Zarządu - Wiceprezes- Agnieszka Surmacz


Rada Nadzorcza:

Przewodniczący Rady Nadzorczej - Wojciech Woropaj

Członek Rady Nadzorczej - Renata Rój

Członek Rady Nadzorczej - Maciej Maciejewski

Członek Rady Nadzorczej - Izabela Piotrowicz

Członek Rady Nadzorczej - Małgorzata Domagała

 

Prokurent:

Katarzyna Chojnacka - Niklas

Krzysztof Witek